Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tancament perimetral de la Ribera Salada i prohibició d'utilització d'elements pirotècnics de tot tipus, l’encesa de fogueres...

Primer. Ordenar el tancament perimetral de la Ribera Salada, per tal d’evitar el trànsit rodat dins del seu espai així com prohibir el bany en tot el tram de la Ribera Salada, fins a nou avís. Segon. Prohibir la utilització d’elements pirotècnics de tot tipus, l’encesa de fogueres, així com l´ús de qualsevol altre artefacte que contingui foc en tot el municipi, fins a nou avís.

Tancament perimetral de la Ribera Salada
Tancament perimetral de la Ribera Salada

DISSABTE 18 JUNY 2022

DECRET D’ALCALDIA núm. 32/2022

M. Claustre Sunyer Cantons, Alcaldessa de l’Ajuntament de Castellar de la Ribera.

Atesa la informació que, des de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, han fet arribar al nostre municipi.

Ates els incendis forestals que s’han iniciat des del dia 15 de juny de 2022 per la situació meteorològica existent.

Vist la resolució d’Alcaldia de data 16 de juny declarant la situació d’emergència per incendis forestals al municipi i activant el PAM per risc d’incendis forestals en fase d’emergència.
Vist que en data 17 de juliol el CECAT ha activat el pla Alfa en el seu nivell 3 per al municipi de Castellar de la Ribera.

Vist l’article 48.2 d) i següents de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, on es preveu que li correspon a l’alcalde l’activació dels plans de protecció civil d’àmbit municipal i demès comunicacions.

Per aquest motiu, fent ús de les facultats que hem confereix la legislació vigent


D E C R E T O

Primer. Ordenar el tancament perimetral de la Ribera Salada, per tal d’evitar el trànsit rodat dins del seu espai així com prohibir el bany en tot el tram de la Ribera Salada, fins a nou avís.

Segon. Prohibir la utilització d’elements pirotècnics de tot tipus, l’encesa de fogueres, així com l´ús de qualsevol altre artefacte que contingui foc en tot el municipi, fins a nou avís.

Segon. Notificar el contingut d’aquest Decret al cos d’agents rurals, al cos dels mossos d’esquadra i a totes les autoritats competents, i donar-ne la màxima difusió a la població general.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en el proper ple ordinari de l’Ajuntament.

Castellar de la Ribera, 18 de juny de 2022

Fitxers adjunts