Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

S'ordena el tancament perimetral de la Ribera Salada fins a nou avís

S'ordena el tancament perimetral de la Ribera Salada, per tal d’evitar la circulació motoritzada dins del seu espai així com prohibir el bany en tot el tram de la Ribera Salada, fins a nou avís. Es prohibeix la utilització d’elements pirotècnics de tot tipus, l’encesa de fogueres, així com l'ús de qualsevol altre artefacte o eina que contingui foc o sigui susceptible de generar espurnes en tot el municipi. Se suspenen totes les activitats de lleure tipus acampada, ruta esportiva o qualsevol similar en el medi natural.

Tancament perimetral de la Ribera Salada
Tancament perimetral de la Ribera Salada

DIVENDRES 15 JULIOL 2022

DECRET D’ALCALDIA núm. 41/2022


M. Claustre Sunyer Cantons, Alcaldessa de l’Ajuntament de Castellar de la Ribera.

Atesa la informació que, des de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, han fet arribar al nostre municipi, i atès que el municipi es troba ocupat per grans extensions de massa forestal.

Vist que en data 14 de juliol el CECAT ha activat el pla Alfa en el seu nivell 3 per al municipi de Castellar de la Ribera, d’aplicació a partir de les 00:00 hores del dia 15 de juliol de 2022.

Vist l’article 48.2 d) i següents de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, on es preveu que li correspon a l’alcalde l’activació dels plans de protecció civil d’àmbit municipal i demès comunicacions.

Per aquest motiu, fent ús de les facultats que hem confereix la legislació vigent,

D E C R E T O

Primer. Ordenar el tancament perimetral de la Ribera Salada, per tal 
d’evitar la circulació motoritzada dins del seu espai així com prohibir el bany en tot el tram de la Ribera Salada, fins a nou avís.

Segon. Prohibir la utilització d’elements pirotècnics de tot tipus, l’encesa de fogueres, així com l'ús de qualsevol altre artefacte o eina que contingui foc o sigui susceptible de generar espurnes en tot el municipi.

Tercer. Suspendre totes les activitats de lleure tipus acampada, ruta esportiva o qualsevol similar en el medi natural.

Quart. Notificar el contingut d’aquest Decret al cos d’agents rurals, al cos dels mossos d’esquadra i a totes les autoritats competents, i donar-ne la màxima difusió a la població general.

Cinquè. Donar compte d’aquest decret en el proper ple ordinari de l’Ajuntament.


Castellar de la Ribera, 14 de juliol de 2022

Fitxers adjunts

Galeria d'imatges