Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PLA EXTRAORDINARI D’INVERSIONS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Condicionament i rehabilitació del camí rural de la Collada de Clarà al Nogué, i del camí d’accés a l’Ajuntament i Parròquia de Castellar de la Ribera, tots dins el terme de Castellar de la Ribera.

Amb l’ajuda rebuda de la Diputació de Lleida (DDL) hem pogut dur a terme les actuacions de condicionament i rehabilitació dels camins esmentats.

DILLUNS 24 GENER 2022

En data 31 de juliol de 2017 va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOPLL) núm. 131 l’edicte “de publicació de l’aprovació definitiva de les bases reguladores del Pla Extraordinari d’Inversions locals de la Diputació de Lleida, anualitats 2017 i 2018”.
I el 8 de setembre de 2017 es va publicar al BOPLL núm. 175, la convocatòria de les subvencions identificades al paràgraf anterior, que en la distribució econòmica dels ajuts establia la quantitat de 67.166,33 € per a l’Ajuntament de Castellar de la Ribera, així doncs en data 9 d’octubre de 2017 es va decretar la sol·licitud d’aquest ajut i es va procedir a sol·licitar-lo en base a la memòria elaborada per al “ Condicionament i rehabilitació del camí rural de la collada de Clarà al Nogué i del camí d’accés a l’ajuntament i parròquia de Castellar de la Ribera”.

Després d’haver quedat paralitzat tot el projecte i la seva execució per causa de la pandèmia de l’any 2019, es va poder iniciar el procediment de licitació el 15 de gener de 2021.
La despesa prevista inicialment segons la memòria presentada era de 71.788, 31€, i un cop rebudes les ofertes presentades, es va adjudicar el 5 de maig de 2021 a l’empresa Asfalts de l’Anoia .
Les obres es van finalitzar en data 22 de novembre de 2021 i van acabar costant 69.275,72€.
Agraïm l’ajut concedit per la Diputació de Lleida i esperem gaudir de les millores.