Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajut a la Gestió Forestal Sostenible 2022 (GFS) al municipi de Castellar de la Ribera

DILLUNS 02 OCTUBRE 2023

Els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública són destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, la prevenció d'incendis forestals i la restauració del potencial forestal.

L’import concedit al municipi de Castellar de la Ribera per l’exercici 2022 pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ascendeix a la quantitat de 29.751,66 € (57% DARP + 43% FEADER, cobrint un 99% del projecte presentat.

L'Ajuntament ha destinat aquest ajut al Manteniment de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis, amb l'arranjament del Camí del Pla a zona Oriols i Casagolda i en el tram inicial del Camí de la Vila i Pampa, ambdós situats dins de zona PEIN i Xarxa Natura 2000. El segon també es troba inclòs dins del Perímetre de Protecció Prioritària (PPP) L5 (Alt Solsonès); i es tracta de camí d’interès forestal comarcal, inclòs en el Pla Comarcal Forestal.

El camí forestal del Pla a zona Oriols i Casagolda. presentava poca amplada de ferm, amb una antiga paret de contenció existent no estabilitzada i amb esllavissades freqüents, fets que dificultaven el pas dels vehicles d’alt tonatge i la maquinària d’extinció d’incendis, per aquest motiu s’ha adequat el terreny amb la formació d’un mur de contenció, tipus escullera, per tal d’estabilitzar el talús i evitar les esllavissades, i també s’ha reforçat i incrementat l’amplada del ferm del camí, i s’ha netejat els vorals de vegetació forestal.

El tram inicial del Camí forestal de la Vila i Pampa presentava un gran desnivell, en el qual existia una important erosió en èpoques de pluges. El gran desnivell i el seu mal estat de conservació dificultaven el pas dels vehicles d’alt tonatge i la maquinària d’extinció d’incendis. S’ha adequat el terreny de la base del camí, amb motoanivelladora i retroexcavadora i s’ha pavimentat amb formigó.

Els treballs s’han executat segons les prescripcions tècniques valorades en el projecte assolint els objectius de les actuacions proposades i amb els fons subvencionats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Les actuacions s'han portat a terme per mitjans aliens a través de l'empresa Excavacions Ramon Roma, SL.

Galeria d'imatges